جریان حامی دولت های یازدهم و دوازدهم با تخریب روابط سیاسی و اقتصادی ایران با کشورهای مستقل همچون ونزوئلا در سال های اخیر، ضربه مهمی به منافع کشور وارد کردند.

سرویس اقتصادی مشرق- در روزهای اخیر ارسال محموله های بنزین صادراتی ایران به ونزوئلا به موضوعی حیثیتی برای ایران تبدیل شد و با رسیدن کشتی های نفت کش ایران به ساحل ونزوئلا با وجود تهدیدهای آمریکا، مایه افتخار ایرانیان شد.
صادرات بنزین به ونزوئلا، علاوه بر مزایای اقتصادی و سیاسی برای ایران، حامل یک پیام روشن به کشورهای جهان مبنی بر عدم رسمیت تحریم های آمریکا هم بود.
اما موضوعی که نباید از یاد برد، اهمیت روابط استراتژیک ایران با ونزوئلا است. با این که جریان حامی دولت یازدهم از سال ۱۳۹۲ با نگاه تمسخرآمیز به روابط استراتژیک ایران با ونزوئلا در دولت های نهم و دهم پرداختند، اما اکنون که ایران تحت شدیدترین تحریم های آمریکا قرار گرفت و اروپایی ها هم به پیروی از آمریکا پرداختند، اهمیت حفظ روابط سیاسی و تجاری با کشورهای مستقل جهان، بار دیگر خود را نشان داد.
 در دولت دهم ایران قراردادهای استراتژیک و مهمی را با ونزوئلا در حوزه نفت و انرژی منعقد کرد اما با روی کار آمدن دولت یازدهم، اجرای این قراردادها متوقف شد. بدین ترتیب صادرات ایران به ونزوئلا خصوصا پس از امضای برجام، به سمت صفر شدن رفت. در آن مقطع تصور سیاستگذاران دولتی این بود که ایران با داشت روابط تجاری با اروپا و آمریکا، نیازی به حفظ روابط با کشوری همچون ونزوئلا را ندارد.
رسانه های حامی دولت یازدهم نیز از سال ۱۳۹۲ به تمسخر اقتصاد ونزوئلا می پرداختند و مدعی بودند اگر حسن روحانی رای نمی آورد، اقتصاد ایران هم ونزوئلایی می شد. این رسانه ها سیاست های اقتصادی احمدی نژاد همچون توزیع یارانه نقدی و سهام عدالت را پوپولیستی می خواندند و سیاست های اقتصادی ونزوئلا را نیز به آن تشبیه می ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری