بعد از زمینلرزه دو گنبدان استان کهگیلویه و بویراحمد با بزرگای ۵.۲، دماوند استان تهران نیز بار دیگر زمینلرزه ای با بزرگای ۴ را تجربه کرد و به اعتقاد محققان این حوزه جنبایی گسل مشا موجب این رخداد لرزه ای در استان تهران شده است.

به گزارش ایسنا، روز چهارشنبه، ۷ خرداد ماه بار دیگر دماوند استان تهران با زلزله ای به بزرگای ۴ لرزید. عمق این زلزله در ۱۲ کیلومتری و به فاصله ۷ کیلومتری دماوند، ۷ کیلومتری آبعلی و ۱۳ کیلومتری رودهن بوده است.
به گفته دکتر علی بیت اللهی، رییس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، شهر دماوند با جمعیت ۴۸ هزار و ۳۸۰ نفر در ۷ کیلومتری، آبعلی با جمعیت ۲ هزار و ۷۵۸ نفر در ۷ کیلومتری و رودهن با جمعیت ۲۸ هزار و ۵۳۳ نفر در فاصله ۱۳ کیلومتری از رومرکز زلزله، نزدیکترین شهرهای منطقه به رومرکز زلزله هستند. علاوه بر آن آبادی های "قیام دشت خاوران شرقی" با جمعیت ۳۶ هزار و ۴۴۶ نفر در ۴۵ کیلومتری، "شهید نامجو جمال آباد" با جمعیت ۲۲ هزار و ۹۹۰ نفری در ۴۵ کیلومتری، "عالیین عظیمیه" با جمعیت ۲۱ هزار و ۵۹۴ نفر در ۵۷ کیلومتری رومرکز از نزدیکترین آبادی های گستره به رومرکز زلزله ۴ دماوند استان تهران هستند.
پراکندگی شهرها و آبادی های پیرامون زلزله ۷ خرداد
وی خاطر نشان کرد: بررسی های انجام شده نشان می دهد که سگمنت هایی از گسل پیشانی کوهستان در مجاورت رومرکز زلزله امتداد دارند و احتمالا جنبایی آن قطعه گسلی از سامانه گسلی مشا موجب رخداد زلزله ۴ دماوند استان تهران شده است.
بیت اللهی با اشاره به زمینلرزه های تاریخی این منطقه، خاطر نشان کرد: تعداد ۱۴۱۸ زلزله با بزرگی ۲.۵ و بالاتر در گستره اطراف رومرکز از سال ۲۰۰۶ میلادی تا زمان وقوع زلزله ۴ دماوند استان تهران (مدت ۱۴ سال) ثبت شده است. از این تعداد ۱۲ زمینلرزه با بزرگی ۵ و بالاتر و ۹۵ زلزله با بزرگی ۴ تا ۵ و بقیه زمینلرزه ها کوچکتر از بزرگی ۴ در اطراف رومرکز گسترده شده اند. این داده ها نشان می ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری