عضو شورای اسلامی شهر تهران در جلسه مجازی شورا از لزوم تصویب پاداش ویژه برای افرادی که در خط مقدم مقابله با کرونا قرار دارند سخن گفت.

به گزارش خبرنگار شهری خبرگزاری فارس، جلسه شورای شهر تهران بصورت مجازی و با حضور ۱۷ عضو شورای شهر برگزار گردید.
در این جلسه اعضای شورا نظر و پیشنهادهایی در خصوص نقش و عملکرد مدیریت شهری در موضوع کرونا ارائه کردند.
همچنین در مورد برگزاری جلسه هم اندیشی یکشنبه ۱۷فروردین و تشکیل اولین جلسه علنی شورا در سال جاری مشورت و تصمیم گیری گردید.
در این جلسه مجازی پیامدهای بحران کرونا بر منابع درآمدی شهرداری و تدبیر و طراحی سناریوهای مختلف متناسب با طول دوره احتمالی بحران نیز مورد بحث قرار گرفته و پیشنهادات کمیسیون برنامه و بودجه نیز مطرح شد.
پاداش ویژه برای افرادی که در خط مقدم مقابله با کرونا قرار دارند
الهام فخاری عضو شورای شهر تهران در این جلسه مجازی با توجه به زحمات فراوان کارکنان شهرداری تهران در رده های مختلف در ماه اخیر در برابر کرونا پیشنهاد داد تا از سوی شورای شهر تهران پاداش ویژه ای برای کارکنانی که در بخش خدمات ویژه مبارزه با کرونا درگیر بوده اند، با تاکید بر خدمات شهری، آتش نشانی، شهر سالم ، سازمان خدمات اجتماعی در نظر گرفته شود.
پیگیری سهم شهرداری از بودجه های ملی تخصیص داده شده برای مقابله با کرونا
الهام فخاری هم چنین بر ضرورت پیگیری بودجه ویژه اقشار اجتماعی حوزه آسیب که به دستگاه های دولتی از جمله بهزیستی پرداخت شده تاکید کرد و گفت: این ضرورت در حالی است که فعالیت مراکز اجتماعی و ماده ۱۶ بهزیستی متوقف شده است .
مرخصی زندانیان و موج مراجعه به گرمخانه ها
فخاری در ادامه گفت: هنوز ریالی از بودجه حمایتی خدمات اجتماعی به شهرداری؛ که در خط مقدم و میدانی مراکز خدمات اجتماعی را با تدبیر به موقع برقرار نگه داشته و مانع ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار