اولین روز از رقابت های سی و هفتمین جشنواره فرهنگی و هنری پسران سراسر کشور

پانا چهارشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۴۹
اولین روز از رقابت های سی و هفتمین جشنواره فرهنگی و هنری پسران سراسر کشور در اردوگاه شهید باهنر، دانشگاه شهید رجایی و پردیس تئاتر تهران برگزار شد.
سرخط اخبار