به منظور نظارت بر قیمت کالاها ، گشت مشترک اداره کل تعزیرات حکومتی و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان از مراکز عرضه لوازم خانگی در اردبیل صورت گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای اردبیل مقدسیان رئیس شعبه 7 اداره کل تعزیرات حکومتی اردبیل با بیان اینکه گرانفروشی, عدم درج قیمت و عدم ارائه فاکتور خرید بیشترین تخلفات محرز شده در مراکز عرضه لوازم خانگی بود افزود: واحدهای متخلف باید فاکتور خرید را به اداره صنعت و معدن بیاورند تا پس از بررسی و مشخص شدن میزان گرانفروشی به طور قانونی برخورد شود.

سرخط اخبار