در حالی بازنشستگان میان دولت و سازمان تامین اجتماعی پاسکاری می شوند که فهرست مطالبات آنها به «مثنوی هفتاد من» تبدیل شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، گرچه در سال ۹۹، ۶۰ درصد از بودجه ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی حوزه ی رفاه، صرف صندوق های بازنشستگی می شود اما هیچ تضمینی وجود ندارد که ریالی از این ۸۵ هزار میلیارد تومان، نصیب مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی شود؛ نهادی که بر مبنای اعلام «محمدحسن زدا»، یعنی قائم مقام آن، ۴۳ درصد از سالمندان کشور شامل حدود ۶ میلیون نفر را با پرداخت مستمری اصلی و تبعی تحت پوشش دارد.
در همین حال، در هر سال به طور متوسط ۷ درصد به تعداد مستمری بگیران آن اضافه می شود لذا سازمان حتما باید از پس پرداخت مستمری ها برآید. در ضمن باید به توقع بازنشستگان در زمینه ی اجرای قانون همسان سازی هم پاسخ دهد؛ اما به دلیل فقدان تمرکز دولت بر وضعیت معیشتی بازنشستگان، سازمان نه می تواند مستمری ها را به صورت مناسب افزایش دهد و نه همسان سازی را عملیاتی کند.
این در شرایطی است که دولت بخشی از بودجه ی صندوق های بازنشستگی را صرف اجرای ناقص همسان سازی در صندوق های بازنشستگی کشوری، تامین اجتماعی نیروهای مسلح و فولاد می کند؛ برای نمونه در آخرین مورد که سال ۹۸، اتفاق افتاد، دولت ۵ هزار میلیارد تومان برای اجرای همسان سازی در این سه صندوق اختصاص داد. از سویی دولت با پرداخت لاک پشتی بدهی حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی خود به سازمان تامین اجتماعی، قدرت آن را برای افزایش چند نوبت در سال مستمری بازنشستگان (موضوع ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی) و اجرای قانون همسان سازی محدود کرده است؛ حال مستمری بگیران می پرسند: «تکلیفِ تامین معیشت ما ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار