اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در ورودی شهرستان شهرضا در جنوب استان اصفهان در حال انجام است و خودرو هایی که فاقد کارت ملی، بیمه نامه و پلاک خودرو بومی باشند از ورود به شهر جلوگیری می شود.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری