عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه راهبری سنتی حوزه حمل و نقل کشور ارزش افزوده و نتیجه شایسته ای به همراه نخواهد داشت، گفت: وجود طرح جامع حمل و نقل عمومی یکی از الزامات اساسی در حوزه حمل و نقل تهران و کلانشهر ها است.

محمدرضا نجفی  در گفت وگو با خبرنگار  خبرگزاری خانه ملت  ، با اشاره به وضعیت نامناسب حمل و نقل عمومی در کلانشهر ها، گفت: یکی از الزامات اساسی و بسیار مهم در حوزه حمل و نقل عمومی تهران و کلانشهر ها، وجود طرح جامع حمل و نقل عمومی است، همانطور که کل کشور باید طرح جامعی در حوزه حمل و نقل داشته باشد.
نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ساماندهی حمل و نقل شهری و کشوری، قطعا نیازمند طرحی جامع است، افزود: در طرح جامع حمل ونقل، مقادیر و کیفیت وسایل حمل و نقلی تنها عاملی تاثیرگذار نیست بلکه اجزاء و ابعاد بسیار با اهمیت دیگری نیز ضرورت ملاحظه می شود.
در طرح جامع حمل ونقل، مقادیر و کیفیت وسایل حمل و نقلی تنها عاملی تاثیرگذار نیست بلکه اجزاء و ابعاد بسیار با اهمیت دیگری نیز ضرورت ملاحظه می شود
عضو کمیسیون صنایع و معادن و معادن مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: بدیهی است تخصیص منابع و امکانات نیز بایستی در چهارچوب طرح جامع حمل و نقل عمومی صورت پذیرد.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه پیشبرد طرح جامع حمل و نقل عمومی نیازمند منابع است، اضافه کرد: با توجه به اینکه محدودیت بسیار شدیدی در مداخل و منابع مالی کشور وجود دارد و کفاف بسیاری از مصارف مهم کشور را هم نمی کنند، مدیریت هدفمند مبتنی بر طرح جامع ، اهمیت مضاعف پیدا می کند تا این منابع محدود در محل های غیر اولویت دار هزینه نشود.
نجفی، تصریح کرد: راهبری سنتی حوزه حمل و نقل کشور و بیان حرف های کلیشه ای و تکراری، نتیجه ای برای کشور به همراه نخواهد داشت بنابراین باید تلاش کنیم طرح جامع حمل و نقل و الزامات آن همه گیر شده و به یک مطالبه ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار