علی غلامی در برنامه «بدون توقف» با اشاره به اینکه اصل پوشش، زن و مرد ندارد، بیان کرد: قطعا گشت امنیت اخلاقی باید طبق قانون خودش با آقایان بدپوشش هم برخورد کند اما مسئله اینجا است که آیا حد پوشش مرد و زن خودش تبعیض نیست؟

به گزارش خبرنگار افتخاری ایکنا، علی غلامی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) در برنامه «بدون توقف» که 24 شهریورماه از شبکه سه سیما پخش شد، اظهار کرد: مواجه ما با آنهایی که ظاهر، نگاه سیاسی یا عقیده فرهنگی متفاوتی با ما دارند خیلی تند است، ما خیلی کم صبر هستیم و غالبا در بحث ها تحلیل می کنیم تا گفت و گو.
وی در خصوص حضور جهانگردان خارجی در ایران گفت: ما نسبت به غربی ها یا افراطی هستیم یا تفریطی؛ یک تصوری داریم که هر کس از غرب آمده به دنبال این است که شهوترانی کند، در صورتی که این طور نیست، آنها هم آدمیزاد هستند. کاش چند دانشجوی مدیریت گردشگری تیم تشکیل داده و هر کدام با هزار توریست گفت وگو کنند و بپرسند خانمی که آمدی ایران را ببینی از اینکه چیزی سرت بندازی ناراحتی؟ قطعا 97 درصد می گویند نه.
این استاد حقوق در پاسخ به این سؤال که «چرا حکومت و گشت امنیت اخلاقی به پوشش مردان کاری ندارد» بیان کرد: اصل پوشش، زن و مرد ندارد، ما نسبت به خانم ها و خانم ها نسبت به خودشان حق خودشان را ادا نکردند، ادبیات ما ادبیات مردانه شده در حالی که اگر خانم ها وارد می شدند موضوع به این شکل پیش نمی رفت و ما باید از همان ابتدا صحبت می کردیم. حد حجاب این است که باید عورت را بپوشانیم و مفسده ایجاد نکنیم، عورت در عربی یعنی هر چیز آسیب پذیر مورد نگرانی، لذا بدن زن همه اش عورت است غیر از صورت و دست ها از مچ، بدن مرد همان میزانی که اگر مایو بپوشد عورت را پوشانده، پس یک آقا می تواند با مایو بیرون بیاید؟ نه، همان طور که خانمی نمی تواند خود را بپوشاند و عفاف نداشته باشد، چون هر دو ایجاد مفسده می کنند، پس آقایان هم باید لباسی بپوشند که جلب توجه نکند.
بیشتر ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار