ایرنا - اهواز - باتوجه به گسترش ویروس کرونا در سطح استان و جهت پیشگیری از شیوع این ویروس نیروهای ارتش در جنوب غرب با همکاری نیروی انتظامی در محورهای شمال و جنوب استان خوزستان مستقر شده و با دستگاه تب سنج اقدام به غربالگری مسافران بین شهری می کنند.
سرخط اخبار