مدیر عامل شرکت فرابورس ایران گفت: نشست تخصصی تامین مالی پروژه های شهری در نمایشگاه فرصت های اقتصادی مشهد برگزار شد که مانند این نشست و با این کیفیت حتی در تهران به سختی برپا می شود و نمایشگاه از کیفیت بسیار خوبی برخوردار است.

امیر هامونی در حاشیه اولین نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری و اقتصاد شهری در محل دائمی نمایشگاه بین المللی مشهد در گفتگو با خبرگزاری برنا اظهار کرد: نشست تخصصی تامین مالی پروژه های شهری در این نمایشگاه برگزار شد که مانند این نشست و با این کیفیت حتی در تهران به سختی برپا می شود و نمایشگاه از کیفیت بسیار خوبی برخوردار است.
وی ادامه داد: خوشبختانه امروز پنل تخصصی بسیار قوی را شاهد بودیم که با حضوررضا خواجه نایینی، معاون مالی و پشتیبانی، شهرداری مشهد، روح الله حسینی مقدم، عضو شورای عالی بورس، امیر تقی خان تجریشی، عضو هیئت مدیره بورس اوراق بهادار و علی اسلامی، مدیر عامل گروه خدمات سرمایه گذاری آرمان برگزار شد.
مدیر عامل شرکت فرابورس ایران اضافه کرد: گرد هم آمدن متخصصان و طراحان ابزار های مالی، قطعا باعث خیر و برکت خواهد بود. در این نشست ابزار های جدید و نکات بسیار ارزشمندی از سوی شهرداری مشهد ارائه شد که می تواند نوید بخش تامین مالی بزرگتری برای این شهرداری باشد.
هامونی عنوان کرد: خراسان فرصت های بسیار بکری برای سرمایه گذاری دارد و حجم بالای حضور زائرین در استان باعث فراهم شدن فرصت های خوبی در جهت سرمایه گذاری شده است.
وی در خصوص حضور شرکت های خراسانی در بورس و فرابورس نیز گفت: شرکت های بسیار بزرگ و خوبی از این استان در بورس و فرابورس جذب شدند و شرکت هایی مانند پدیده شاندیز که با مشکلاتی مواجه بودند را نیز وارد خواهیم کرد.
وی در خصوص حضور شرکت پدیده در بازار های مالی افزود: شرکت پدیده شاندیز بزودی در بازار فرا بورس ایران وارد خواهد شد. مراحل نهایی آن انجام شده و کارهای اجرایی آن باقی مانده است.
مدیر عامل شرکت فرابورس ایران ادامه ...

سرخط اخبار