بزرگداشت شهید مصطفی چمران

الف چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۴۴
مراسم بزرگداشت شهید دکتر مصطفی چمران عصر چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ در سالن اندیشه حوزه هنری برگزار شد.
سرخط اخبار