شرکت فولاد_خوزستان با نماد " فخوز " ، به عنوان دومین شرکت برتر در حوزه صنایع معدنی و فلزی پس از شرکت فولادمبارکه قرار دارد.
این شرکت در سال ۹۸ توانست به ازای هر سهم ۱.۷۵۳ ریال سود محقق کند، با توجه به مفروضات تحلیل، سود شرکت برای سال های ۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب۳.۸۰۶ و ۵.۸۹۴ ریال
برآورد میشود.

سرخط اخبار