کسری بودجه سال ۹۹ در پیش بینی اولیه این بود که اگر ۸۰۰ هزار بشکه با قیمت ۵۰ دلار به فروش برسد به رقمی معادل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می رسید، اما با فرض تداوم وضعیت فعلی مبلغی بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه را می توان با اعداد و ارقام به اثبات رساند.

فردین آقا بزرگی، مدیرعامل کارگزاری بانک دی به بورس نیوز گفت: اقتصاد دنیا متاثر از چین (قطب اقتصادی مطرح دنیا) با کاهش تقاضا در سطح بین الملل مواجه شد.
وی ادامه داد: از سویی دیگر شاهد سرایت ویروس و هم زمانی دعوای نفتی روسیه و عربستان با موضوع کرونا بودیم. این روند در کنار کاهش تقاضای سوخت و فرآورده های نفتی (به واسطه کم شدن مبادلات حمل و نقل در سطح دنیا) ادامه یافت به طوریکه جنگ اقتصادی کشور های قدرتمند اقتصادی مانند آمریکا و چین و ایجاد تنش بر سر نقطه ایجاد کرونا بین این دو کشور، جریان کاهش تقاضا را تشدید کرد.
پیش بینی گلدمن ساکس و کاهش روند تقاضای نفت
این کارشناس بازار سرمایه از یک پیش بینی سخن گفت و افزود: موسسه معتبر مشاور سرمایه گذاری به نام گلدمن ساکس (Goldman Sachs) پیش بینی کرده است که در سال ۲۰۲۵ حداکثر تقاضای نفت در دنیا به روزی یک میلیون بشکه خواهد رسید و این اظهار نظر حاکی از شدت کاهش روند تقاضای نفت است.
وی خاطر نشان کرد: هر چند " چین" پیش بینی کرده است که ظرف مدت یک ماه به نقطه تعادل تقاضا خواهد رسید و ظرفیت تولید خود را از جایی که بحران ایجاد شده می رساند، اما در دو حالت می توان این فرضیه را در جهت تحلیل اقتصاد ، بازار سرمایه ایران و پیش بینی آینده استفاده کرد.
اقتصاد ایران متاثر از اقتصاد دنیا
آقابزرگی در بُعد اول به زمان بر شدن کنترل ویروس کرونا و روند کاهشی قیمت کامودیتی و نفت اشاره داشت و گفت: در صورت تداوم این امور، اقتصاد دنیا اگر کوچکتر و ضعیف تر شود بالطبع اقتصاد ایران نیز تاثیرخواهد گرفت در نتیجه تغییراتی در ضریب برابری پول ملی با سایر ارز ها (به واسطه وابستگی بیشتر ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار