کادر درمان بیمارستان امام علی (ع) چابهار اعلام کردند: مردم ایران و چابهار درخانه بمانید چرا که پرسنل درمانی یکی یکی درگیر می شوند و جایگزینی برای آنها وجود ندارد، در خانه بودن بهتر از بستری بودن در بیمارستان است.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار