با فراگیر شدن ویروس کرونا و رشد نموداری آن در روزهای ابتدایی سال و تعطیلات نوروزی، مردم شهر تهران در خانه های خود مانده، به قرنطینه خانگی روی آورده و به خلوتی شهر کمک بسزایی کرده اند. خیابان هایی که در روزهای معمول همواره با ترافیک همراه بوده حال به خیابان های آرام تبدیل شده اند.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار