تصاویر /رژه ویژه سربازان گارد ریاست جمهوری روسیه

اعتدال پنج شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۹:۳۷
مراسم رژه ویژه سربازان گارد ریاست جمهوری روسیه در برخی ماه های سال به طور هفتگی برگزار می شود.گروهی از ساکنان مسکو و گردشگران به تماشای رژه ویژه سربازان گارد ریاست جمهوری پرداختند.