قالیباف: دولت دائما بر شرکت های خصوصی واقعی (نه خصولتی و نه رفاقتی) فشار مالیاتی می آورد ولی سوداگران و دلال های وابسته برای خودشان راست راست می چرخند.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار