سخنگوی شورای نگهبان در توئیتی نسبت به تحریم دو قاضی ایرانی توسط دولت آمریکا واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در توئیتی نسبت به تحریم دو قاضی ایرانی توسط دولت آمریکا واکنش نشان داد.
بر اساس این گزارش در متن این توئیت آمده است: «‬ در ادامه فشارها بر ایران، realDonaldTrump تحریم های جدیدی را بر قضات کشورمان وضع کرده است.»
وی ادامه داد: «آیا قوه قضائیه ایران نیز می تواند تحریم های مشابهی بر قاتلان سیاهپوستان این کشور، که در هنگام دستگیری آنها را شکنجه کرده و بدون محاکمه به قتل می رسانند، وضع کند؟»
در انتهای این توئیت هشتگ جرج فلوید قید شده است.

سرخط اخبار