کارگران و و بازنشستگان بارها اعلام کرده اند دست اندازی به منابع تامین اجتماعی که حاصل دسترنج چند نسل از طبقه کارگر است، به هر نحوی که صورت بگیرد با اعتراض گسترده روبرو خواهد شد؛ حالا نمایندگان مجلس یازدهم دو راه در پیش دارند: یا این طرح را از دستور کار خارج می کنند و سراغ بودجه های کلانِ بلااستفاده ی نهادها و بنیادهای خاص برای یارانه پردازیِ غذایی به فقرا می روند یا اینکه منتظر اعتراض گسترده کارگران در خیابان یا مقابل مجلس می مانند.

به گزارش ایلنا، در توصیف کاری که نمایندگان مجلس قصد انجام آن را دارند، هیچ عبارتی رساتر و گویاتر از این نیست: "می خواهند ابرو را بردارند اما به جای آن چشم را کور می کنند". 
در روزهای گذشته، نمایندگان مجلس با هدف تامین اعتبار برای طرحِ «تامین کالاهای اساسی» که حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، طرحی ضد کارگری را کلید زدند: سازمان تامین اجتماعی ۱۷ هزار میلیارد تومان از ۳۲ هزار میلیارد تومانی که در تیرماه دریافت کرده که آنهم نقد نبوده و در قالب تهاتر سهام نُه شرکت پرداخت شده، به دولت مسترد دارد تا بخشی از اعتبار طرح کالابرگ الکترونیک یا همان تامین کالاهای اساسی برای اقشار فرودست تامین شود.
پیش از این، علی بابایی کارنامی(رئیس فراکسیون کارگری مجلس) در توصیف مختصات و پیکربندی طرح تامین کالاهای اساسی به ایلنا گفته بود: «برای این طرح اعتبار علیحده اختصاص نمی یابد و اعتبار مورد نیاز برای طرح قرار است از طریق جابجایی بودجه ای و دستکاری کردن ردیف های بودجه ۹۹ حاصل شود.»
در همان روزهای پایانی شهریورماه و ابتدای مهرماه که بحبوحه ی مذاکره و بحث در مورد این طرح در مجلس و در رسانه ها بود، برخی اقتصاددانان از کمبود بودجه برای کلید خوردن چنین طرحی انتقاد کردند و هشدار دادند با این رویه یعنی برداشت از ردیف های فعلی بودجه، کسری بودجه ۹۹ تشدید خواهد شد. در همان روزها ایلنا هم در گزارشی ، نبود اعتبار خاص و مستقل را یکی از چالش های اساسی طرح تامین کالاهای اساسی برشمرد و ادعا کرد که این چالش، موجب تشدید کسری بودجه و کاستی های اجرایی در بخش های دیگر خواهد شد.
حالا هم نمایندگان مجلس، برای جابجایی ردیف های بودجه ای، به جای اینکه ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار