رئیس هیات پارلمانی کشورمان در مجمع IPU گفت: استفاده آمریکا از تحریم های اقتصادی به عنوان ابزاری برای دستیابی به اهداف خود، نگرانی های جدی درخصوص نقض حقوق بشر ایجاد کرده است.

سیده فاطمه حسینی در یکصد و چهل و یکمین اجلاس بین المجالس جهانی (IPU) با بیان این که جهان از بی توجهی به قوانین و هنجارهای حقوق بین الملل رنج می برد، اظهارداشت: امروز در بین بنیانگذاران نهادهای به رسمیت شناخته شده نظم بین المللی، ایالات متحده آمریکا بر این باور است که قادر به تحصیل منافع خود از طریق بی توجهی و نقض اصول بنیادین حقوق بین الملل و حقوق بشر و با هدف تامین امنیت خود به بهای ناامنی دیگری است.
رئیس هیات پارلمانی ایران ادامه داد: استفاده از ابزارهای غیرقانونی تحریم های اقتصادی یا در واقع، تروریسم اقتصادی از سوی ایالات متحده آمریکا به عنوان ابزاری برای دستیابی به اهداف خود نگرانی های جدی درخصوص نقض حقوق بشر ایجاد کرده است.
حسینی افزود: تاثیرات مخرب این تحریم ها بر زندگی مردم عادی کشورهای در معرض این تحریم ها همچون ایران شامل نقض اصول بنیادین حقوق بشر همچون حق دسترسی به غذای کافی، دسترسی به داروی ضروری، حق دسترسی به خدمات بهداشتی و غیره است.
وی تصریح کرد: عمیقا باعث تاسف است که نهادهای حقوقی، سیاسی و بین المللی در حفظ اعتماد به این نهادهای نظم بین الملل ناکام بوده اند که نتیجه آن قربانی شدن حقوق ملت ها بوده است و این مساله مصداقی عینی از ناکارآمدی جدی حقوق بین الملل و نهادهای بین المللی است و ضرورت بازنگری و اصلاح این نهادها را نشان می دهد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی گفت: چالش های مشترک در نتیجه عدم پایبندی به حقوق بین الملل و حقوق بشر همزمان می تواند موضوعی برای همکاری به شمار آید.
حسینی از نمایندگان پارلمانها خواست به دنبال دستیابی به صلح بر مبانی عدالت و گفت وگو در ...

سرخط اخبار