خشونت اقتصادی؛ از احتکار تا تحریم

ایرنا پنج شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۳۸
تهران- ایرنا- هرچند در محافل علمی، خشونت اقتصادی را به بستر خانواده و روابط بین زن و مرد محدود می کنند اما مصادیق بارز آن در سطوح ملی و بین المللی نیز قابل شناسایی است.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، بنا به تعریف سازمان بهداشت جهانی، سوء رفتار یا خشونت به استفاده عمدی از نیرو یا قدرت فیزیکی و یا تهدید بر روی دیگران اطلاق می شود و می تواند بدون آسیب ظاهری یا همراه با جراحت، آسیب روحی روانی، اختلال رشد، محرومیت های گوناگون و حتی مرگ باشد.
بنابر این، خشونت اقتصادی که با محرومیت و یا سوء استفاده اقتصادی همراه است را می توان یکی از مصادیق خشونت در نظر گرفت.
درواقع، هرچند تعریف و مرزهایش واضح نیست، اما خشونت اقتصادی یا آسیب اقتصادی به اقداماتی گفته می شود که به منظور محروم کردن قربانی از همه یا هر یک از منابع اقتصادی یا مالی انجام می شود.
خشونت اقتصادی یکی از قدرتمندترین شیوه های قرار دادن فرد قربانی در یک رابطه خشونت آمیز و یکی از روش های رایج در به دست آوردن قدرت و اعمال کنترل در یک رابطه است.
هرچند در محافل علمی خشونت اقتصادی را به عنوان یکی از مصادیق خشونت علیه زنان مورد بحث و بررسی قرار می دهند، اما این نوع خشونت به انحاء مختلف و در سطوح متفاوت ملی و بین المللی نیز قابل شناسایی است. 
 از آنجایی که چنین خشونتی در یک رابطه دوجانبه اتفاق می افتد، می توان این رابطه خشونت آمیز را از خانه به جامعه و حتی به روابط بین الملل نیز تعمیم داد. زیرا خشونت می تواند در رابطه دو یا چند کشور نیز اتفاق بیافتد. آنچه امروزه از آن به تروریسم اقتصادی یاد می شود مصداق بارز خشونت اقتصادی علیه یک ملت است.
ممانعت از کار و تحصیل زنان مصداق خشونت است
در سطح خانواده و در رابطه زن و شوهر، خشونت اقتصادی بیانگر نوعی سوءاستفاده مالی از شریک زندگی است که به کاهش ظرفیت قربانی برای حمایت ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار