در کشورهای دمکراتیکی چون ترکیه، بریتانیا، مجارستان، برزیل و ایالات متحده، عوام فریبان نخبه ستیز بر امواج پوپولیسمی سوار شده اند که غروری ناسیونالیستی سوخت آن را تامین می کند.

گروه غرب از نگاه غرب خبرگزاری فارس: افلاطون یکی از اولین متفکران و نویسندگانی است که از دمکراسی سخن گفته و پیش بینی کرده است که اجازه دادن به مردم برای حکومت بر خودشان، در نهایت به حمایت توده ها از حاکمیت مستبدین منتهی خواهد شد.
وقتی که من به دانشجویان فلسفه ام در سطح کالج می گویم که در حدود سال 380 قبل از میلاد افلاطون این نکته را مطرح کرده است «آیا استبداد از دل دمکراسی بیرون نمی آید»، آنها گاه شگفت زده می شوند و می گویند که از نظر آنها برقرار کردن چنین ارتباطی بین این دو تکان دهنده است.
اما با نگاه به جهان سیاسی مدرن، امروزه این مسئله بیش از هر زمان دیگری برایم ملموس به نظر می رسد. در کشورهای دمکراتیکی چون ترکیه، بریتانیا، مجارستان، برزیل و ایالات متحده، عوام فریبان نخبه ستیز بر امواج پوپولیسمی سوار شده اند که غروری ناسیونالیستی سوخت آن را تامین می کند. این نشانه ای از این است که قید و بندهای لیبرال بر سر راه دمکراسی درحال تضعیف شدن هستند.
از نظر فلاسفه اصطلاح «لیبرالیسم» معنایی متفاوت از چیزی دارد که در سیاست های حزبی ایالات متحده شاهدیم. لیبرالیسم به عنوان یک فلسفه برای حفاظت از حقوق فردی از جمله آزادی اندیشه، مذهب و شیوه زندگی دربرابر دیدگاه های عمومی و سوء استفاده از قدرت دولتی اولویت قائل می شود.
در آتن کجای کار اشتباه بود؟
در آتن باستان این زادگاه دمکراسی، گردهمایی های دمکراتیک عرصه ای مملو از خطابه هایی بود که تعهد نسبت به حقایق یا واقعیت ها هیچ قید و بندی بر آن نمی زد. تا اینجا که وضعیت شباهت زیادی با شرایط امروز دارد.
ارسطو و شاگردانش هنوز مفاهیم و اصول اساسی منطق را فرموله نکرده بودند، در نتیجه کسانی ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار