در واپسین ساعت های باقی مانده از تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس، چهره شهر سبزوار، دستخوش هرج و مرج های تبلیغاتی از سوی حامیان کاندیداها قرار گرفته است. با وجود پیش بینی جایگاه های موقت تبلیغاتی، هیچ فضایی از آسیب این گونه تبلیغات در امان نمانده است، پاکسازی آثار این شلختگی تبلیغاتی، شهر را متحمل تخریب و هزینه می کند.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار