گران ترین خانه جهان در تهران

پارسینه دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۴۸
اشیای باستانی و منحصر به فرد گردآوری شده در خانه موزه مقدم باعث شد این بنای تاریخی در دهه ۴۰ به عنوان گران ترین خانه جهان معرفی شود.

یکی از گران ترین خانه های جهان در ایران و شهر تهران قرار دارد. خانه ای که نه خیلی بزرگ است و نه امکانات خاصی دارد. بلکه به خاطر اشیای باستانی که در معماری خانه به کار رفته، پروفسوری به نام پوپ در دهه ۴۰ در مقاله ای که به بررسی هنر های ایران پرداخته بود این خانه را ارزشمندترین خانه جهان نامیده است.
این خانه در اختیار یک استاد با ذوق دانشگاه تهران به نام استاد محسن مقدم پسر احتساب الملک، شهردار دوره ناصرالدین شاه بوده است و، چون به حوزه باستان شناسی و آثار تاریخی علاقه زیادی داشته، آثار باستانی که به غارت می رفته و یا فروخته می شده و در آستانه تخریب بوده، را جمع آوری می کرده و در خانه اش از آن ها نگهداری می کرده است و قصد داشته با حفظ آن ها بخشی از میراث فرهنگی در حال تخریب را برای همیشه حفظ کند.
استاد مقدم جز اولین باستان شناسان ایرانی بود که به همراه اساتید باستان شناسی در محوطه های تاریخی فعالیت می کرد.
او و همسرش سال ها خانه ای را ساختند که از همه نظر منحصر به فرد بود. چون در جای جای خانه یک اثر باستانی و یک هنر می بینید. از هنر باغ های ایرانی و ژاپنی گرفته تا معماری فرنگی و قاجاری. از کنار هم گذاشتن کاشی ها تا جمع کردن آثار باستانی.
تا وقتی صاحبخانه در قید حیات بود، اگر کسی حلقه بر در می زد، غلام حسن، سرایدار پیر و وفادار خانه، در را به رویش باز می کرد او در این خانه باغبانی و آشپزی می کرد بعد از فوت اهالی خانه او این خانه را به رسم امانت نگه داشت و سپس به دانشگاه تهران سپرد تا از آن به بعد آن ها از خانه و وسایلش نگهداری کنند. حالا در های این خانه به روی همه مردم باز است خانه ای که باید برای رسیدن به آن از صحن سرایدار ...