شورای عالی انقلاب فرهنگی برای بزرگداشت یک موضوع که در سطح ملی، اهمیت دارد روزهایی تعیین می کند. به همین منظور روز ۱۰ تیر در تقویم کشورمان به نام روز ملی صنعت و معدن نامگذاری شده است.

پول نیوز - موتور توسعه هر کشور بر اساس تولید ملی آن سرزمین شکل می گیرد و این تولید ملی است که می تواند سایر بخش ها را در کنار خود به حرکت درآورد. خدمات، صادرات، خوداتکایی، تاب آوری، حفظ ارزش افزوده که مبتنی بر تولید هستند نیز از مقوله هایی به شمار می روند که با بحث تولید در هر کشوری منطبق هستند.
در بیشتر سیاست های کلان کشور مانند سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و حمایت از سرمایه گذاری، اهمیت تولید و بخش صنعت و معدن بیش ازپیش ملموس است.
همچنین در نامگذاری های سال های اخیر توسط مقام معظم رهبری نیز عمدتاً موضوعات مربوط به تولید و صنعت کشور مدنظر قرار داده شده که این امر به نوبه خود اهمیت مقوله تولید را نشان می دهد.
این روز یک روز نمادین است و سعی می شود که در آن، از واحدهای پیشتاز و برتری که در رشته فعالیت های مختلف توسط کارگروه مربوطه انتخاب می شوند تقدیر و تشکر به عمل آید و به جامعه معرفی شوند. امسال نیز همانند سنوات گذشته و البته با رعایت پروتکل های بهداشتی، این مراسم برگزار و واحدهای نمونه معرفی خواهند شد.
امروزه تولید بسیاری از کالاها در کشور به دلیل تولید و توجیه فنی و اقتصادی اهمیت دارد؛ بنابراین با توجه به افزایش نرخ ارزی که در این سال ها اتفاق افتاده اهمیت خوداتکایی و استقلال صنعتی و تغییر جهت تولیدات صنعتی از مونتاژکاری به نوآوری، مقوله بسیار پراهمیتی است؛ لذا بحث نهضت ساخت داخل که سال گذشته در وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شد و در قالب بهم رسانی نیازمندی ها و توانمندی های بین بخش صنعت توسعه پیدا کرد امسال نیز در دستور کار معاونت صنایع وزارت صمت قرار دارد.
به منظور افزایش ...

سرخط اخبار