استاندار خوزستان گفت: با توجه به اینکه تعداد معلمان ما کمتر از استاندارد است برای اینکه جبران کرده و جای بازنشسته ها را نیز پوشش دهیم مجوز و ردیف ۵ هزار معلم برای دانشگاه فرهنگیان استان در امسال صادر شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ نشست هیات امنای دانشگاه فرهنگیان خوزستان روز پنجشنبه ۱ خرداد ماه به ریاست غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان در محل استانداری برگزار شد.
استاندار خوزستان در پایان این نشست گفت: امروز این توفیق را داشتیم که میزبان ریاست دانشگاه فرهنگیان کشور باشیم خوشبختانه ساختمان فاطمه زهرا (س) که سال گذشته تفاهم کرده بودیم ساخته و تجهیز شود با هزینه شش و نیم تومان ساخت و تجهیز شد.
وی افزود: مرکز حجاب هم از طرف دانشگاه فرهنگیان با سه میلیارد تومان هزینه ساخته شد و دانشگاه های فرهنگیان خوزستان در شهرهای مختلف استان در حال راه اندازی است.
شریعتی بیان کرد: امروز در این نشست با بررسی های صورت گرفته تصویب شد که در شوشتر و ایذه نیز دانشگاه فرهنگیان راه اندازی شود.
استاندار خوزستان تصریح کرد: یک تفاهمی با هم داشتیم که با توجه به اینکه تعداد معلمان ما کمتر از استاندارد است برای اینکه جبران کرده و جای بازنشسته ها را نیز پوشش دهیم مجوز و ردیف ۵ هزار معلم برای دانشگاه فرهنگیان استان در امسال صادر شد و ما به ازای آن پنج میلیارد تومان تقبل می کنیم که فاز دوم ساختمان فاطمه زهرا (س) ساخته و تکمیل شود.
شریعتی عنوان کرد: همچنین یک مرکز خیرساز در بهبهان که خیر آن ۳۰ درصد هزینه را تقبل کرده و ۴۰ درصد آن را ما و ۳۰ درصد از هزینه را دانشگاه فرهنگیان تامین می کند ساخته میشود و امیدواریم شرایط را برای اینکه بتوانیم ۵ هزار دانشجوی جدید را پذیرش داشته باشیم مهیا نماییم.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری