شرکت عظیم خودرو تعداد ۵۳ دستگاه با مدل های مختلف برند هاوال در گمرکات کشور موجود دارد که جزو اموال کلیه مالباختگان است و به تازگی شرکت با ارسال دعوتنامه برای مالباختگان قصد فروش این دارایی ها با قیمت هایی تا یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان دارد در حالی که مطالبات مشتریانی که شکایت کرده اند هنوز اجرایی نشده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، بازار خودروی ایران چند سالی است که دچار التهاب شده و در یک بازه زمانی حدود ۲۵ هزار پرونده قضایی برای رسیدگی به تخلفات خودرویی داشت و در شرایط کنونی هم بسیاری از این پرونده ها در جریان هستند. چند روز پیش هم تجمع اعتراض آمیز مشتریان ریاست عظیم خودرو انجام شد و آنها در نامه ای به رئیس شعبه سوم دادگاه کیفری یک خواستار صدور رأی سریع و قاطع شدند.
 با گذشت زمان طولانی از تاریخ ایفای تعهدات شرکت که در بعضی قراردادها ۱۸۰روز و در بعضی دیگر ۲۷۰روز عنوان شده هنوز مطالبات مشتریان بر زمین مانده است و عظیم خودرو با تولید قطره چکانی تنها دستاویزی برای گمراه کردن مالباختگان و دادگاه به وجود آورده است. مالباختگان این شرکت معتقدند که هیچ نوع منفعتی در قبال تولید و قیمت تمام شده طبق جدول پیوست که در مرحله های فروش به ترتیب ۱۸۸ و ۲۳۱ و ۲۶۹ میلیون تومان اعلام شده متوجه مالباختگان نمی شود و شرکت حتی در این مقطع زمانی با اعلام قیمت های نامتعارف، همچنان به منفعت خود می اندیشد.
با توجه به ثبت سفارش در سال های قبل شرکت عظیم خودرو تعداد ۱۵۳ دستگاه با مدل های مختلف برند هاوال در گمرکات کشور موجود دارد که جزو اموال کلیه مالباختگان است و به تازگی شرکت با ارسال دعوتنامه برای مالباختگان قصد فروش این دارایی ها با قیمت هایی تا یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان دارد در حالی که مطالبات مشتریانی که شکایت کرده اند هنوز اجرایی نشده است.
از این رو مالباختگان این شرکت با تجمع اعتراض آمیز خود خواستار توقف شو تبلیغاتی و گمراه کننده شرکت شده اند و در نامه ای به دادگاه به استناد به ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری که قانونگذار ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار