مسئول خانه های هلال کشور خبر داد:

ایجاد ۵ هزار خانه هلال در کشور تا پایان برنامه پنجم سال ١۴٠٠

لوگوی ایلنا ایلنا . جمعه ۳ بهمن ۱۳۹۹ - ساعت ۱۳:۱۰

مسئول خانه های هلال و مشاور رئیس جمعیت هلال احمر کشور گفت: در حال حاضر سه هزار و پانصد خانه هلال در کشور ایجاد شده و تا پایان برنامه پنجم در ۱۴۰۰ باید پنج هزار خانه هلال در کل کشور ایجاد شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا از نیشابور، حسن فراهانی در آیین افتتاح همزمان ۱۲ خانه هلال در نیشابور و زبرخان و کلنگ زنی احداث خانه هلال روستای محمودآباد فضل نیشابور افزود: در حال حاضر بیش از ۳۷ هزار روستا در کشور وجود دارد و برنامه جمعیت هلال احمر ایجاد خانه های هلال در بیشتر این نقاط است تا به سمت جامعه آماده پیش برویم.
وی اظهار داشت: طرح خانه های هلال بر اساس توانمندسازی سازی جوامع محلی برای افزایش تاب آوری در هنگام بروز حوادث و بلایای طبیعی است و بیش از آنکه متکی به تجهیزات و ساختار خاصی باشد مبتنی بر توان مردم محلی است.
فراهانی خاطرنشان کرد: این خانه ها تمامی وظایف و تکالیف جمعیت هلال احمر را با همکاری جوامع محلی می توانند اجرا کنند و به دلیل شرایط خاص اقلیمی کشور ما چرخه مدیریت بحران دارای جایگاه ویژه ای است و اگر اقدامات آماده سازی قبلی برای مواجه با بحران مناسب باشد در زمان بروز حادثه می توان تبعات ناشی از حادثه را کاهش داد.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان خراسان رضوی نیز گفت: برنامه عمران سازمان ملل متحد از محل طرح برنامه های کوچک مقیاس ۴۷۵ میلیون تومان در قالب طرح جامعه تاب آور روستایی برای مقابله با کرونا به خانه هلال روستای دیزباد نیشابور اختصاص داد.
مجتبی احمدی در آیین آغاز عملیات اجرائی طرح تاب آوری جوامع روستایی در مقابله با کرونا با استفاده از ظرفیت شبکه خانه های هلال شهرستان های نیشابور و زبرخان افزود: خانه هلال روستای ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار