دانشجویی در تعطیلات دانشگاه ها در کشور آلمان مشغول کار در خدمات نظافت شهری می باشد.
سرخط اخبار