رونمایی از سامانه جامع و اطلس اطلاعات گروه های جهادی

بسیج نیوز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۲۸
عصر امروز رونمایی از سامانه جامع و اطلس اطلاعات گروه های جهادی در سازمان بسیج مستضعفین برگزار شد.