حداکثر سرعت مجاز در معابر مختلف پایتخت اعلام شد

فارس نیوز پنج شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۳۱
از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ حداکثر سرعت مجاز وسایل نقلیه در معابر مختلف پایتخت اعلام شد.

به گزارش گروه انتظامی خبرگزاری فارس، سرگرد مسلم تیموری رئیس اداره حمل و نقل معاونت عملیات ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ اظهار داشت: بر اساس ماده 126 آئین ناه راهنمایی و رانندگی، میزان سرعت وسایل نقلیه در خیابان های اصلی، فرعی، میادین، معابر محلی و بزرگراه ها به شرح ذیل است.
خیابان های اصلی: حداکثر 60 کیلومتر بر ساعت
خیابان های فرعی: حداکثر 50 کیلومتر بر ساعت
خیابان های محلی و میادین: حداکثر 30 کیلومتر بر ساعت
بزرگراه ها: حداکثر 100 کیلومتر بر ساعت
شهروندان می بایست توجه داشته باشند در معابر بزرگراهی تهران حداکثر سرعت مجاز بین 80، 90 و 100 متغیر می باشد و در هر بزرگراه با توجه به تابلو های حداکثر سرعت، رانندگان می بایست حرکت نمایند.