مدیرکل منابع انسانی سازمان اوقاف کشور گفت: نیروی انسانی ما در حوزه اوقاف به سمتی رفته که اکنون نیروی بازنشسته زیاد داریم و سن خدمتی افراد در حوزه اوقاف در حال افزایش است که برای این مسئله باید به فکر جایگزین باشیم.

محسن میرشاهانی در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی صبح قزوین؛  با اشاره به وضعیت نیروی انسانی این سازمان اظهار کرد: به طور کلی ما بیش از چهار هزار و ۲۰۰ کارمند در سازمان اوقاف داریم که اگر این نیروی انسانی را طبق ساختار ببینیم، حجم نیروی انسانی ما خیلی بیشتر است اما اگر بخواهیم نسبت به وظایف ارزیابی کنیم نیز تنوع وظایف به ما نشان می دهد که باید پرسنل را افزایش دهیم.
وی افزود: نیروی انسانی ما در حوزه اوقاف به سمتی رفته که اکنون نیروی بازنشسته زیاد داریم و سن خدمتی افراد در حوزه اوقاف در حال افزایش است که برای این مسئله باید به فکر جایگزین باشیم که برای این کار باید ابتدا ساختار ما اصلاح شود تا به نتیجه و تصمیم گیری برسیم.
مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی سازمان اوقاف و امورخیریه کشور ادامه داد: در بحث جایگزین نیروها یا باید وظایف را برون سپاری کنیم یا اینکه به نیروی انسانی جدید محول کنیم که درباره این مباحث باید در حوزه دولت و کلان سازمان، برنامه ریزی شود و سپس به کل کشور تسری پیدا کند.
این مقام مسئول درباره نحوه رسیدگی در حوزه مربیان قرآنی، خادمین حرم ها و بقاع متبرکه ابراز کرد: باید واقع بین باشیم که در بحث نیروی انسانی دولتی در دستگاه اجرایی، به چند دسته رسمی، پیمانی و قرارداد مدت معین تقسیم می شود و یک تعداد نیرو هم داریم که از منابع اختصاصی(داخلی) به آن ها حقوق پرداخت می شود.
جایگزینی نیروها نیازمند تغییرات در ساختار است 
وی اضافه کرد: درحالی که مربیان قرآنی و خادمین نیز در این چهار حوزه نیروی انسانی سازمان قرار نمی گیرند و فرآیند جذب آنان در کمیته سرمایه انسانی تعریف نشده است؛ یعنی گزینش و حراست برای آنان طی نشده ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار