بسیجیان زنجانی به ابتکار خود و با ایجاد اتاقک ضد عفونی در کنار خیابان اقدام به ضد عفونی خودروهای عبوری می کنند.

به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان، بسیجیان زنجانی به ابتکار خود و با ایجاد اتاقک ضد عفونی در کنار خیابان اقدام به ضد عفونی خودروهای عبوری می کنند.
گروه جهادیان، منادیان فتح با ابجاد اتاقک ضد عفونی در راستای ریشه کنی کرونا ویروس به کمک مردم و همشهریان خود آمده اند.

سرخط اخبار