سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یکی از نهادهای قانونی، رسیدگی به انواع شکایت از دستگاه های مختلف را بر عهده دارد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ سازمان بازرسی کل کشور یکی از دستگاه های زیرمجموعه قوه قضاییه است که به منظور اجرای قانون اساسی تشکیل شده و فعالیت این سازمان نظارت و بازرسی از دستگاه های اجرایی و مختلف است.
تمام مردم می توانند از دستگاه های مختلف شکایت کنند و در صورت اطلاع از اقدامی غیر قانونی یا خلاف قانون آن را به سازمان بازرسی کل کشور اطلاع دهند.
شکایات مختلفی در این سازمان رسیدگی می شود و صلاحیت سازمان بازرسی کل کشور به انواع مختلفی تقسیم می شوند.
شکایت اشخاص از دستگاه های اجرایی کشور از سوء جریان اداری و نقض قوانین و مقررات، شکایت مربوط به جذب، استخدام و گزینش در دستگاه های اجرایی و دانشگاه ها از جمله شکایاتی است که در سازمان بازرسی رسیدگی می شود.
شکایت و اعتراض نسبت به انجام مزایده ها و مناقصات، شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی راجع به آیین نامه ها و تصویب نامه ها و بخشنامه ها و دستورالعمل های دستگاه های اجرایی و سازمان های دولتی در دستور کار سازمان بازرسی قرار دارد که البته پس از تشخیص تخلف گزارش امر جهت رسیدگی و صدور رأی به دیوان عدالت اداری ارسال می شود.
شکایت علیه کارکنان دولت در زمینه اختلاس وظیفه سازمان بازرسی
شکایت و اعلامیه علیه کارکنان دستگاه های اجرایی در زمینه تصرف غیرقانونی و تضییع اموال دولتی و اختلاس و سایر جرایم که مرتبط با وظایف و تکالیف سازمانی آنان است هم باید در این سازمان مطرح شود و البته اگر شاکی موضوع را در دادسرا های عمومی و انقلاب مطرح کند، مانع از رسیدگی سازمان به این نوع سوء جریان نیست.
از جمله شکایات دیگری که در سازمان بازرسی مطرح می شود، رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار