ایرنا-شیراز- سوء استفاده شماری از افراد از اعتراض های مردمی به اصلاح قیمت بنزین و تخریب اموال عمومی در روزهای گذشته در شیراز خسارت هایی به بارآورده است. در این اعتراضات ساختمان مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی در ابتدای بلوار عدالت ، ساختمانهای بانکها ، ایستگاه های مترو و ...تخریب یا به آتش کشیده شده اند.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار