فعالیت ناوگان مترو مشهد امروز از سرگرفته شد،بر این اساس قرار است قطار شهری مشهد از ساعت ۶ صبح تا ۲۰ به شهروندان مشهدی خدمت رسانی کند.
عناوین مهم خبری