رضا کرمی محمدی هم خروج انبار های مواد شیمیایی از تهران مانند دو انبار بعثت و شهران را "مطالبه ای ملی" دانست و گفت: «وجود انبار های مواد شیمیایی داخل شهر تهران مسئله مهمی است که چند بار در شهرداری آن را پیگیری و در این خصوص تذکراتی ابلاغ کردیم، اما متاسفانه تاکنون توجهی نشده است.»

فرارو- یک روز پس از انفجار مهیب در بندر بیروت و کشته و زخمی شدن صد ها نفر و خسارات سنگین اقتصادی به پایتخت لبنان یکی از اعضای شورای شهر تهران با ابراز نگرانی از وجود تاسیسات پر خطر در مناطق مسکونی تهران این تاسیسات را به "بمب ساعتی" تشبیه کرد.
به گزارش فرارو، مجید فراهانی رییس کمیته بودجه شورای شهر تهران به طور مشخص به وضعیت انبار نفت تهران در منطقه شهران اشاره کرد و در صفحه اینستاگرام خود نوشت: "به انبار نفت محله شهران که یک بمب هیدروژنی داخل شهر و بر روی گسل زلزله مشا بنا شده توجه کنیم."
او افزود: «انبار نفت شهران با مخازنی غول پیکر درست در بطن بافت مسکونی شمال غرب تهران در محله شهران قرار گرفته و هر روز حدود سیصد تانکر سی هزار لیتری حمل سوخت از مخازن این انبار نفت بارگیری می کنند و سپس از وسط بافت مسکونی و خیابان ها و کوچه های شهران می گذرند و نهایتا وارد بزرگراه می شوند.»
او تاریخچه از حوادث در این منطقه ذکر کرد و نوشت: «سال ۸۷ یکی از این تانکر های ۳۰ هزار لیتری بنزین در بلوار شهران واژگون شد و سوخت آن، اطراف خانه های مسکونی تخلیه شد. ۲۹ فروردین و اسفند سال ۸۵ هم دو حادثه مشابه در شهران رخ داد که یکی اطراف مجتمع کوهپایه و آن یکی در شهر زیبا بود، ادامه می دهد: مجددا در سال ۹۵ نیز یک تانکر ۳۲ هزار لیتری در میدان دوم شهران واژگون شد و شاید بخت با شهرانی ها یار بود که بنزین ها روانه فضای سبز شد و درختانش را برای همیشه خشک کرد، اما نکته اینجاست که این بخت قرار نیست همیشه یار غار شهران و تهرانی ها باشد.»
فراهانی درباره قرار گرفتن این انبار روی گسل زلزله تهران هم هشدار داد و گفت: «روی دیگر فاجعه قرارگرفتن مخازن عظیم ...

سرخط اخبار