مجموعه تاریخی عباس آباد از آثار تاریخی استان مازندران است. مجموعه باغ های عباس آباد در ۹ کیلومتری شهرستان بهشهر و در دامنه رشته کوه های البرز و در میان جنگل های انبوه قرار گرفته و از جمله مهم ترین و بزرگترین باغ های تاریخی ایران است که به عنوان یکی از باغ های ایرانی در میراث جهانی یونسکو ثبت شده است . این مجموعه شامل سد عباس آباد، مخزن و دریاچه سد، گل باغ، کاخ، حمام، آسیاب آبی و دو برج آجری می شود .این مجموعه به دستور شاه عباس اول صفوی در سال های ۱۰۲۰ و ۱۰۲۱ ه.ق ساخته شده است .
سرخط اخبار