پیوند خوردن شورای وحدت به باندهای قدرت و ثروت /شاجا ادامه جمنا

خبر آنلاین چهارشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۷:۱۷
حسن بیادی، عضو جبهه پیشرفت و عدالت می گوید: شورای وحدت ادامه گروه ناموفق جمنا است و سیاست های آنان ادامه همان سیاست های شکست خورده گذشته است، در صورتی که اگر خوب فکر کنند، متوجه می شوند که این محوریت را کسی جز گروه معدودی قبول ندارد.

به گزارش خبرآنلاین ، شورای وحدت اصولگرایان پس از آغاز پر سر و صدایی که داشت، حالا رفته رفته شاهد این است که گروه ها و احزاب اصولگرا به دلیل سازوکار غیرشفاف و روشی که دارد، از آن کناره می گیرند. در این میان جامعه روحانیت مبارز با تغییر در ساختار تشکیلاتی اش و آغاز فعالیت های جدید خود سعی در بازسازی نفش محوری گذشته خود دارد و اصولگرایان هم به تحرکات جدید جامعه روحانیت روش خوش نشان داده اند. 
آن طور که مصباحی مقدم از اعضای جامعه روحانیت مبارز گفته است بیشتر گروه ها و جریان های اصولگرایی در جلسات جامعه شرکت می کنند. حس بیادی، از اعضای جبهه پیشرفت، رفاه و عدالت هم می گوید، جبهه او محوریت جامعه روحانیت را برای وحدت اصولگرایان پذیرفته است. 
بیادی هم چنین می گوید شورای وحدت ادامه جمنا است و با روش هایی که دارد هیچ گاه به موفقیت نخواهد رسید. 
مشروح گفتگوی خبرآنلاین با حسن بیادی را در ادامه می خوانید: 
****
آقای بیادی گفته می شود که جبهه پیشرفت، رفاه و عدالت، در جلسات جامعه روحانیت مبارز شرکت می کند. این به معناست که شما محوریت جامعه روحانیت را در انتخابات مجلس پذیرفته اید؟ 
جبهه پیشرفت، رفاه و عدالت با ۱۶ حزب دارای پروانه و ۶ حزب دارای پروانه موقت فعالیت می کند و درباره حضور در انتخابات و مسائل سیاسی طبق مرامنامه و اساسنامه خود در سطح کشور فعالیت می کند. به دلیل اینکه جامعه روحانیت مبارز، به تازگی در روش ها و اصول خود تجدیدنظر و با تغییر آیین نامه فعالیش را به صورت ملی آغاز کرده است و از اکثر گروه های اصولگرا و همسو و حزب ما برای شرکت در جلسات جامعه دعوت کرده است، لذا در جلسات شان شرکت می کنیم. 
جامعه روحانیت همیشه بر ...

سرخط اخبار