باغ پرندگان اصفهان

خبرگزاری مهر جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۱۹

باغ پرندگان اصفهان به مساحت ۱۷۰۰۰ متر مربع، دارای ۵۰۰۰ پرنده از گونه های مختلف از ایران، استرالیا، اندونزی، چین، تانزانیا و کشورهای دیگر است که در محیط هایی متناسب با شرایط اقلیمی رشد پرندگان زندگی می کنند.

سرخط اخبار