وزارت خارجه فرانسه: اینستکس پیشرفت خوبی داشته است

آفتاب نیوز سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۵۴
وزارت خارجه فرانسه با انتشار بیانیه ای، روند اجرایی شدن اینستکس را مطلوب دانست

آفتاب نیوز :
به نقل از رویترز، وزارت خارجه فرانسه در بیانیه ای، در واکنش به تصمیم ترامپ برای عدم تمدید معافیت های نفتی با تاکید بر روند اجرایی شدن اینستکس اظهار داشت: «در زمینه اجرایی شدن کامل ساز و کار مالی ایران و اروپا، پیشرفت های مثبتی صورت گرفته است البته این کافی نیست و ضروری است که ایران هم برای ایجاد سازو کار مشابه پیشرفت هایی داشته باشد.»
ایلنا