سیل مهرماه سال ۱۳۹۷ در غرب مازندران و تنکابن خسارات زیادی به این شهرستان وارد کرد و پس از آن احداث نخستین بندمشبک سرشاخه گیر به منظور مهار سیل در دستور کار اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران نوشهر قرار گرفت . اولین بند مشبک سرشاخه گیر تنکابن در منطقه "نسیه گاه" با اعتباری حدود ۲۵ میلیارد ریال از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی بر روی رودخانه خروشان "تیرمرود" از پاییز سال ۹۸ آغاز شد و اکنون این پروژه با ۱۰۰ درصد پیشرفت فیزیکی در تیرماه سال جاری به پایان رسید و در هفته دولت مورد بهره برداری قرار می گیرد . در غرب مازندران اکنون ۵ سرشاخه گیر بر روی رودخانه های نیرنگ،ماشلک،کرکرودسر نوشهرو کاظم رود عباس آباد و تیرمرود تنکابن احداث شده است . این بند سرشاخه گیر می تواند هنگام سیلاب های فصلی با فیلتر کردن آورده ها مانند چوب و سنگ آن را در پشت بند نگاه داشته و مانع عبور آن شده و جلوی خسارات احتمالی را می گیرد . تمامی این بندها در مناطق جنگلی احداث شده است .
سرخط اخبار