فیلم| رژه خودرو های قدیمی در تهران

فارس نیوز چهارشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۶
رژه خودرو های قدیمی صبح روز چهارشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ در خیابان های پایتخت برگزارشد.
سرخط اخبار