پرتره زخمی های درگیری های هنگ کنگ

الف چهارشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۴۳
تصاویری از مصدومان بینایی درگیری های هنگ کنگ را می بینید.

پرتره زخمی های درگیری های هنگ کنگ

سرخط اخبار