مدیر برنامه و بودجه سازمان جهادکشاورزی استان یزد:عمده تقاضای تسهیلات کشاورزی در این استان مربوط به حوزه تولیدات گیاهی، گلخانه ای و کشاورزی نوین بوده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما یزد ، رمضان اسپرس افزود: در سال گذشته ۲۲۶ میلیارد ریال تسهیلات در این حوزه به متقاضیان پرداخت شد.
وی همچنین در مورد، میزان سرمایه گذاری در حوزه کشاورزی استان، اظهار کرد: سال گذشته از محل تسهیلات بانکی، سه هزار و ۶۱۲ نفر از متقاضیان این بخش برای دریافت ۱۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به بانک های عامل معرفی شدند.
مدیر برنامه و بودجه سازمان جهادکشاورزی استان یزد افزود: ۶۰۴ نفر از مجموع این متقاضیان موفق به دریافت تسهیلاتی به مبلغ ۲۲۶ میلیارد تومان در رشته های مختلف کشاورزی شدند که عمده ترین این طرح ها مربوط به حوزه تولیدات گیاهی، گلخانه ای و کشاورزی نوین بوده است.
مدیر برنامه و بودجه سازمان جهادکشاورزی استان با اشاره به معرفی ۸۱۷ نفر از متقاضیان بخش تولیدات گیاهی و گلخانه ای به بانک های عامل طی این مدت، تصریح کرد: بانک ها مبلغ ۲۵۸ میلیارد تومان تسهیلات را برای این بخش در نظر گرفته بودند که از این میزان ۲۲۷ نفر از متقاضیان موفق به دریافت ۱۰۲ میلیارد تومان تسهیلات شدند.
اسپرس همچنین گفت: در زمینه تولیدات زراعی و باغی نیز هزار و ۶۹۸ نفر متقاضی برای دریافت جمعاً ۱۷۰ میلیارد تومان تسهیلات به بانک های عامل معرفی شدند که تاکنون تسهیلاتی معادل ۴۱ میلیارد تومان به ۲۹۱ نفر از آن ها پرداخت شده است.

سرخط اخبار