چرا رهبر انقلاب از غفلت رونق تولید مسکن گلایه کردند؟

مشرق نیوز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۱۹
تاکید رهبر انقلاب در دیدار با کارگزاران نظام به نقش بخش مسکن در رونق تولید با توجه به برخی خصوصیات این بخش مانند وابستگی پایین به واردات و تاثیرپذیری اندک از تحریم ها و ظرفیت بالای اشتغالزایی بوده است.

به گزارش مشرق، روز گذشته رهبر معظم انقلاب در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام نکات مهمی درباره رونق تولید اشاره کردند که یکی از این نکات توجه به رونق تولید مسکن بود. معظم له در این باره فرمودند: «یک مطلب هم مسئله ی مسکن سازی است؛ اصلاً رشته ی مسکن از جمله رشته های کارآفرین در کشور است. یکی از غفلتهایی که در این چند سال شد، این بود که به مسکن پرداخته نشد؛ خود تولیدِ مسکن صنایع زیادی را به کار می اندازد؛ خود تولید مسکن صنایع زیادی را به خدمت میگیرد و به کار می اندازد؛ یعنی کارآفرین است، تولیدآفرین است و خودش تولید [را رونق میدهد]».
در این یادداشت به این سوال پاسخ می دهیم که بخش مسکن چه ویژگی هایی دارد که مقام معظم رهبری در راستای رونق تولید، توجه خاصی به این بخش داشته اند؟
*لزوم توجه به پیشران های تولید
یکی از راهبردهای اصلی جهت رونق تولید در کشور، توجه به صنایع و پیشران های اقتصاد است. منظور از پیشران ها نیز بخش هایی از اقتصاد هستند که ارتباط و پیوندهای گسترده پسینی و پیشنی با سایر بخش های اقتصاد دارند و مانند موتور محرکه، با حرکت آن ها، بسیاری دیگر از صنایع مولد نیز رونق خواهند یافت. در این بین تولید مسکن را می توان شاخص ترین پیشران اقتصاد کشور دانست. پیوند پیشینی با ۷۸ بخش اقتصادی و همچنین رابطه پسینی با ۵۶ بخش اقتصادی نشان از پیشران بودن تولید مسکن می دهد.
علاوه بر این، توجه و تسهیل رونق تولید مسکن به دلیل وجود ویژگی هایی زیر امری ضروری است:
*وابستگی پایین به واردات و تاثیرپذیری اندک از تحریم ها
تولید مسکن علاوه بر پیوندهای بسیار با سایر بخش های اقتصاد، کمترین وابستگی و نیاز به واردات را دارد. مصالح ساختمانی، ...