تصویب قانون حمایت از بازار سرمایه تا پایان مجلس دهم

نیوز بانک پنج شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۰:۸
به گزارش خبرهای بانکی به نقل از روابط عمومی راهبرد، بهروز نعمتی، صبح امروز در حاشیه بازدید از نمایشگاه فاینکس ۲۰۱۹، در غرفه کارگزاری راهبرد حضور یافت و گفت: حضور ما در این نمایشگاه نشاندهنده حمایت کامل از بازار سرمایه است . وی همچنین بر حمایت از صنایع معدنی و پتروشیمی به ویژه در شرایط سخت اقتصادی تاکید و تصریح کرد: سرمایه گزاری ها باید به سمت توسعه استار تاپ ها، شرکت های دانش بنیان و حوزه it ، سوق داده شود. تاریخ خبر: ١٣٩٨/۰٢/۰۴ ١۴:١۴:۴۵

به گزارش خبرهای بانکی ، بهروز نعمتی، صبح امروز در حاشیه بازدید از نمایشگاه فاینکس ۲۰۱۹، در غرفه کارگزاری راهبرد حضور یافت و گفت: حضور ما در این نمایشگاه نشاندهنده حمایت کامل از بازار سرمایه است .
وی همچنین بر حمایت از صنایع معدنی و پتروشیمی به ویژه در شرایط سخت اقتصادی تاکید و تصریح کرد: سرمایه گزاری ها باید به سمت توسعه استار تاپ ها، شرکت های دانش بنیان و حوزه it ، سوق داده شود.
تاریخ خبر: ١٣٩٨/۰٢/۰۴ ١۴:١۴:۴۵