محمدتوسلی:نامه امام در باره نهضت آزادی،امضای ایشان را دارد ولی به خط ایشان نیست/مرحوم هاشمی به نهضت آزادی ضربه زد

ساعت 24 چهارشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۹:۳۸
ساعت 24- محمدتوسلی دبیرکل حزب نهضت آزادی در باره مسائلی چون نامه امام به محتشمی پور در باره این حزب و موضع انتخاباتی ان در سالهای۹۲و۹۶مصاحبه کرده است.

بخشی از مصاحبه را می خوانید:
بعد از فوت امام نامه ای منتشر شد که در آن نامه امام ضرر نهضت آزادی را از منافقین بیشتر دانسته بود. اخیرا با طرح موضوع آقای علی مطهری، بحث هایی درباره اصالت این نامه درگرفت که مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام شبهه بر اصالت نامه را رد کرد. ماجرای آن نامه چیست؟
در سال ۶۶ و در آستانه انتخابات مجلس آقای محتشمی پور نامه ای به رهبر فقید انقلاب نوشت و از ایشان درخواست کرد که در قبال نامزدهای نهضت آزادی چه موضعی اتخاذ کنیم و ایشان هم در نامه ای پاسخ او را داد. اما این نامه در سال ۶۸ منتشر شد که همان بحث هایی که گفتید در نامه مذکور آمده است. مهندس بازرگان بعد از انتشار نامه شکایت کرد. در دادگاه درخواست کارشناسی خط و ارائه نامه داده شد که آن نامه هیچ گاه به دادگاه ارائه نشد. آیت الله موسوی تبریزی سال ها بعد در مصاحبه هایی گفت که احمدآقای خمینی گفته بود اگر نامه را می آوردیم معلوم می شد که به خط من و امضای امام است. امام خمینی در وصیت نامه اش گفته است که اگر بعد از من نامه هایی از جانب من منتشر شد باید به خط و امضای خود من باشد. نکته واضحی که در این نامه وجود دارد این است که نامه یکی از عناصر ذکرشده در وصیت نامه را ندارد؛ یعنی گرچه به امضای امام رسیده است، اما به خط ایشان نیست.
 نهضت آزادی از حامیان دولت اصلاحات بود، اما گفته می شود در انتخابات ریاست جمهوری سال ۷۶ اعضای نهضت رأی سفید دادند. این گزاره درست است؟
پیش از رسیدن به دوران اصلاحات این توضیح لازم است که نهضت آزادی تنها گروهی بود که با وجود تمام محدودیت ها بعد از خرداد ۶۰ توانست خود را در عرصه سیاسی حفظ و همواره بر مواضع آگاهی بخشی خود تأکید و اقدام ...

سرخط اخبار