در روز عاشورا افراد بسیاری در سپاه دشمن دست کثیف خود را به خون پاک امام حسین(ع) و یاران باوفایش آغشته کردند که هرگز عاقبت به خیر نشدند و یک روز خوش در زندگی پس از قیام عاشورا ندیدند.

به گزارش گروه فرهنگ وهنر خبرگزاری آنا ، در روز عاشورا افراد بسیاری در سپاه دشمن دست خود را به خون امام حسین(ع) و یارانش آغشته کردند که هرگز عاقبت به خیر نشدند و یک روز خوش در زندگی پس از قیام عاشورا ندیدند.
عاقبت منفورترین چهره های واقعه کربلا را در ادامه می خوانیم.
ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦ ﻣﻌﺎﻭﯾﻪ
نقش وی در کربلا :ﭼﻮﺏ ﺯﺩﻥ ﺑﺮ ﺩﻧﺪﺍﻥﻫﺎﯼ ﻣﺒﺎﺭﮎ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﯿﻦ ( ﻉ )
چگونگی مرگ : هنگام رقص و مستی به زمین خورد و مغزش متلاشی شد و صورتش همچون قیر، سیاه شد.
ﻋﺒﯿﺪﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺯﯾﺎﺩ
نقش وی درکربلا : اسیر کردن خاندان امام حسین(ع)
چگونگی مرگ : به دستور ابراهیم بن اشتر، سر عبیدالله بن زیاد را از تنش جدا کرد.ند و جسدش را به آتش کشیدند
ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ
نقش وی در کربلا : ﻣﺠﺮﻡ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺳﻮﻡ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﮐﺮﺑﻼ ﻭ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﮐﺮﺑﻼ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺩﺍﺷﺖ.
چگونگی مرگ : ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻣﺨﺘﺎﺭ ﺛﻘﻔﯽ ﺑﻪ درک واصل شد ﻭ ﺳﺮﺵ ﺍﺯ ﺗﻦ ﺟﺪﺍ ﺷﺪ.
ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺣﺠﺎﺝ
نقش وی در کربلا : ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍ ﺁﺏ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺍﺑﺎﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺤﺴﯿﻦ (ﻉ ) ﻭ ﯾﺎﺭﺍﻧﺶ ﺑﺴﺖ.
چگونگی مرگ :ﺑﻪ ﻧﻔﺮﯾﻦ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﯿﻦ (ﻉ ) ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﻭ ﺍﺯ ﺷﺪﺕ ﺗﺸﻨﮕﯽ ﺩﺭ ﺑﯿﺎﺑﺎﻥ ﻫﻼﮎ ﺷﺪ درحالی که هنوز نیمه جانی در بدن داشت نیروهای مختار سر رسیدند و سر از بدنش جدا کردند.
ﺷﻤﺮ ﺑﻦ ﺫﯼﺍﻟﺠﻮﺷﻦ
نقش وی در کربلا : برافروختن آتش جنگ در روز عاشورا و فرماندهی جناح چپ لشکر عمر بن سعد به شهادت رساندن امام حسین(ع)
چگونگی مرگ : ﺗﻮﺳﻂ سپاه ﻣﺨﺘﺎﺭ ﺛﻘﻔﯽ دستگیر و سر از بدنش جدا کردند.
ﺣﺮﻣﻠﺔ ﺑﻦ ﮐﺎﻫﻞ
نقش وی در کربلا : ﭘﺮﺗﺎﺏ ﺗﯿﺮ ﺑﺮ ﮔﻠﻮﯼ ﻋﻠﯽﺍﺻﻐﺮ ( ﻉ ) ،پرتاب تیر به چشم حضرت ابالفضل العباس(ع) ، پرتاب تیر به قلب امام حسین(ع)
چگونگی مرگ : ﻣﺨﺘﺎﺭ ﺛﻘﻔﯽ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩ ﺗﺎ ﺑﺪﻧﺶ ﺭﺍ ﺗﯿﺮﺑﺎﺭﺍﻥ ﮐﻨﻨﺪ.
...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار